Home / VIDEO / AUTOMATIC SUGAR CANE MACHINE PEELER TWO TREE

AUTOMATIC SUGAR CANE MACHINE PEELER TWO TREE

One hour can make 20 bunches of sugar cane, equivalent to 350kg, curved sugar can also be made.
Hotline: 0978.378.482

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *